Dalende rente voor de Ritmo spaarrekening van bpost bank

Door de aanhoudende daling van de rentevoeten op de financiële markten, ziet bpost bank zich genoodzaakt de rentevoeten van haar Ritmo spaarrekening aan te passen vanaf 5 mei 2015. De basisrentevoet blijft behouden op 0,30%. De getrouwheidspremie daalt van 1,50% naar 1,30%. Ondanks deze daling blijft de Ritmo spaarrekening bij de interessantste aanbiedingen op de markt behoren voor maandsparen.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest