Crest : Axa past gewaarborgde intrestvoeten aan

In detail

  • De gewaarborgde rentevoet voor Crest Classic bedraagt 2,25% (komt van 2,50%)
  • De gewaarborgde rentevoet voor Crest 20 Neo bedraagt 1,80% (komt van 2,00%)

Rentevoet van kracht op stortingen vanaf 27/09/2010 tot een nieuwe rentevoet wordt bekendgemaakt. De rentevoet wordt gewaarborgd tot 31 december van het negende kalenderjaar, te rekenen vanaf het jaar van de storting. Vervolgens wordt telkens voor een periode van 9 jaar de rentevoet toegepast die van kracht is op 1 januari van het jaar waarop een nieuwe periode van 9 jaar begint te lopen. De rentevoet wordt toegepast op de stortingen, na aftrek van de taks en de instapkost.Toekomstige stortingen genieten de gewaarborgde rentevoet van kracht op het ogenblik van de storting.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor Tak 21

©Bankshopper.be