Crest 20 Neo: Axa verhoogt de gewaarborgde intrestvoet

In detail

De gewaarborgde rentevoet bedraagt 2,25% (voorheen 1.80%). Deze rentevoet is van kracht op stortingen vanaf 14/12/2010 tot een nieuwe rentevoet wordt bekendgemaakt. De rentevoet wordt gewaarborgd tot 31 december van het negende kalenderjaar, te rekenen vanaf het jaar van de storting. Vervolgens wordt telkens voor een periode van 9 jaar de rentevoet toegepast die van kracht is op 1 januari van het jaar waarop een nieuwe periode van 9 jaar begint te lopen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21.

©Bankshopper.be