Crelan verlaagt de spaarrente

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt nu ook Crelan de rente van haar gereglementeerde spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 1 december 2013. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten, allen op jaarbasis.

Crelan Direct boekje

  • De basisrente wordt 0,60% (voorheen 0,70)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,40% (voorheen 0,35%)

Crelan Horizon boekje

  • De basisrente wordt 0,30% (voorheen 0,40%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,75% (voorheen 0,70%)

Crelan Ihorizon boekje

  • De basisrente wordt 0,40% (voorheen 0,50%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 1,00%

Crelan spaarboekje

  • De basisrente wordt 0,40% (voorheen 0,50%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,25% (voorheen 0,20%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Alle gereglementeerde spaarrekeningen vergelijken kan via onze handige vergelijkingstabel of spaarsimulator.