Crelan verlaagt de rente op de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Crelan de rente van haar gereglementeerde spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 5 augustus 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Crelan Direct boekje

  • De basisrente wordt 0,20% (voorheen 0,25%) 
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Crelan Horizon boekje

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,05%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,25% (voorheen 0,30%)

Crelan Ihorizon boekje

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,05%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,45% (voorheen 0,65%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest