Crelan verlaagt de rente op de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Crelan de rente van haar gereglementeerde spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 1 april 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Crelan Direct boekje

  • De basisrente wordt 0,25% (voorheen 0,40%) 
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,15%)

Crelan Horizon boekje

  • De basisrente wordt 0,05% (voorheen 0,10%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,30% (voorheen 0,45%)

Crelan Ihorizon boekje

  • De basisrente wordt 0,05% (voorheen 0,10%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,65% (voorheen 0,80%)

Crelan spaarboekje

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,15%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,15%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest