Crelan verlaagt de rente op de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Crelan de rente van haar gereglementeerde spaarrekeningen. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Crelan Direct boekje

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,15%) 
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Crelan Horizon boekje

  • De basisrente wordt 0,01% (voorheen 0,05%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,20%

Crelan Ihorizon boekje

  • De basisrente wordt 0,01% (voorheen 0,05%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,30% (voorheen 0,35%)

Crelan spaarboekje

  • De basisrente wordt 0,01% (voorheen 0,05%) 
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2016) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2016).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest