Crelan lanceert twee nieuwe kasbons

In detail

Crelan lanceert twee nieuwe kasbons.

De super 6 kasbon is een kasbon met een looptijd van 6 jaar en met een progressieve rente. Dit wil zeggen dat de rentevoet stijgt met de tijd. De intresten worden jaarlijks uitbetaald en zijn niet kapitaliseerbaar. De brutorentevoet van de super 6 kasbon bedraagt 2,10%. Op de intrest van de Super 6 kasbon betaalt u 25% roerende voorheffing. Als u particulier bent, is deze voorheffing bevrijdend. De inkomsten moeten dus niet meer hernomen worden in de aangifte van de personenbelasting. Sinds 2008 worden alle kasbons (maar ook bv. aandelen en obligaties) gedematerialiseerd en op een effectenrekening verzameld.

De renta 3 kasbon is een kapitalisatiebon op 3 jaar. Dit wil zeggen dat uw rente niet jaarlijks wordt uitgekeerd. Gedurende 3 wordt uw brutorente opnieuw belegd tegen het basistarief van de kasbon (kapitalisatie). Een goede zaak voor het rendement, want zo levert uw intrest op zijn beurt weer intrest op. De brutorentevoet van de Renta 5 bedraagt op 01/05/2013: 1,95% (kap. rente: 1,95%).  Op de intrest van de renta 3 kasbon betaalt u 25% roerende voorheffing. Als u particulier bent, is deze voorheffing bevrijdend. De inkomsten moeten dus niet meer hernomen worden in de aangifte van de personenbelasting. Sinds 2008 worden alle kasbons (maar ook bv. aandelen en obligaties) gedematerialiseerd en op een effectenrekening verzameld.