Crelan is nu een 100% Belgische bank

Op 18 juni 2015 hebben de Belgische coöperatieve Kassen van Crelan het aandelenpakket overgenomen dat toebehoorde aan Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole Nord Est. De operatie kreeg het nihil obstat van de Nationale Bank van België en van de Europese Centrale Bank. De Belgische coöperatieve Kassen Lanbokas, Agricaisse en de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet zijn nu voor 100% aandeelhouder van Crelan. Crelan is bijgevolg een 100% Belgische bank, met een 100% coöperatieve verankering.

De aandelenoverdracht kwam er iets meer dan een jaar nadat beide partijen hun akkoord hierover hadden bekendgemaakt. Dit akkoord kreeg toen de goedkeuring van de Nationale Bank van België op voorwaarde dat Crelan haar eigen vermogen met 200 miljoen euro zou verhogen.

Crelan lanceerde daarop een succesvolle campagne voor het ophalen van coöperatief kapitaal. Dankzij de enthousiaste inbreng van de bestaande en ook heel wat nieuwe coöperanten was de toename van het coöperatief kapitaal met de vooropgestelde 200 miljoen euro reeds begin van dit jaar een feit. De aandelentransactie kon daardoor worden gerealiseerd zoals gepland.

Luc Versele, CEO Crelan: ‘Op een dag als vandaag ben ik vooral dankbaar. Dankbaar voor het vertrouwen van en voor de goede samenwerking met de Franse aandeelhouders. Crédit Agricole SA werd in 2003 aandeelhouder van onze bank en onder meer door haar steun kon Crelan een mooi groeiparcours afleggen in het laatste decennium. Dankbaar ook voor het vertrouwen dat 1,3 miljoen klanten en meer dan 288.000 coöperanten aan de Groep Crelan schenken. Tot slot ben ik ook dankbaar voor de dagelijkse inzet van onze meer dan 3.500 medewerkers die ervoor zorgen dat we het vertrouwen van onze klanten kunnen blijven genieten.

Crelan is nu een 100% Belgische bank met een 100% coöperatieve verankering. Het beslissingsniveau ligt volledig in België.