Credit Europe Bank wijzigt opnieuw de rente op de termijnrekeningen

In detail

Termijnrekeningen Credit Europe Bank

  • Termijnrekening op 3 maand gaat van 3,00% naar 2,00%
  • Termijnrekening op 6 maand gaat van 3,25% naar 2,25%
  • Termijnrekening op 9 maand gaat van 3,25% naar 2,25%
  • Termijnrekening op 1 jaar gaat van 3,75% naar 2,50%
  • Termijnrekening op 2 jaar gaat van 3,75% naar 2,50%
  • Termijnrekening op 3 jaar blijft aan 4,25%
  • Termijnrekening op 4 jaar blijft aan 4.50%
  • Termijnrekening op 5 jaar blijft aan 4.50%
  • Termijnrekening op 10 jaar blijft aan 5,00%
  • Steeds een roerende voorheffing (momenteel 15%)

Meer info

De website van Credit Europe Bank

Overzicht van de rentestanden van termijnrekeningen

Credit Europe Bank valt onder het Nederlands depositogarantiefonds

Belangrijk bericht in verband met de rating van Credit Europe Bank

Bron

Website Credit Europe Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be