Credit Europe Bank verlaagt de rente op de Top Intrest Spaarrekening

Wat verandert er voor u?

Huidige voorwaarden Credit Europe spaarrekening op 5 augustus 2009

  • Basisrente 2.00%
  • Getrouwheidspremie 0.50%

De voorwaarden geldig vanaf 21 augustus 2009

  • Basisrente  1.60%
  • Getrouwheidspremie 0.50%

Meer info

De website van Credit Europe Bank

Overzicht van de rentestanden van spaarrekeningen

Credit Europe Bank valt onder het Nederlands depositogarantiefonds

Belangrijk bericht in verband met de rating van Credit Europe Bank

Bron

Website Credit Europe Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be