Crédit foncier verhoogt de vaste rente voor woonkredieten

Crédit foncier vaste rente voor een kwotiteit kleiner dan 80%

  • De vaste rente op 10 jaar gaat van 3,81% naar 4,06%
  • De vaste rente op 15 jaar gaat van 4,14% naar 4,43%
  • De vaste rente op 20 jaar gaat van 4,33% naar 4,43%
  • De vaste rente op 25 jaar gaat van 4,44% naar 4,60%
  • De vaste rente op 30 jaar gaat van 4,50% naar 4,81%

De rentevoeten voor hogere kwotiteiten kennen eenzelfde wijziging.

Crédit Foncier stelt aan particulieren een volledig aanbod voor van hypothecaire kredieten voor de verwezenlijking van hun vastgoed- en vermogensprojecten : hypothecaire lening, lening voor verbouwingen, financiering van opbrengstpanden. Crédit Foncier België, met zetel te Brussel, werkt samen met 500 makelaars over het hele land. Deze makelaars zijn de enige verdelers van deze producten. Crédit Foncier België is een filiaal van Crédit Foncier Frankrijk, dochtermaatschappij van Groep Caisse d'Epargne met een omloop aan kredieten in 2007 van 269 miljard euro. Haar activiteiten worden ondersteund door la Compagnie de Financement Foncier, dochtermaatschappij van Crédit Foncier (AAA) die haar toelaat zich te herfinancieren aan zeer voordelige voorwaarden.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor hypotheken met jaarlijkse renteherziening met een maximum duurtijd van 15 jaar

De vergelijkingstabel voor hypotheken met jaarlijkse renteherziening met een maximum duurtijd van 20 jaar

De vergelijkingstabel voor hypotheken met jaarlijkse renteherziening met een maximum duurtijd van 25 jaar

De vergelijkingstabel voor hypotheken met jaarlijkse renteherziening met een maximum duurtijd van 30 jaar

De vergelijkingstabel voor hypotheken met vaste rentevoet

©Bankshopper.be