CPH keert 4% dividend uit voor 2012

In detail

De coöperatieve bank CPH gaat voor het boekjaar 2012 een dividend uitbetalen van 4%. De voorbije jaren keerde deze bank nog een dividend uit van 5%. Elke vennoot heeft recht op een jaarlijks dividend (deelname in de winst) voor zover de Algemene Vergadering beslist om een dividend uit te keren. Het dividend is de jaarlijkse financiële vergoeding voor de participatie die u in CPH neemt. Het dividend wordt pro rata berekend. Dat betekent : hoe vroeger u binnen het jaar inschrijft op nieuwe aandelen, hoe groter uw voordeel bij de uitkering van het dividend. Indien er winst is, wordt deze als volgt besteed. Minstens 5% van de winst wordt gereserveerd (wettelijk verplicht). Daarnaast kan er tot maximaal 6% dividend uitgekeerd worden (art. 6 van het KB van 8 januari 1962).