Coupons nieuwe staatsbon gekend

In detail

De coupons van de Staatsbons die eerstkomende zullen worden uitgegeven, zijn vastgesteld als volgt:

  • Staatsbon op 3 jaar (4 juni 2011-2014, Code BE3871234618) : 2,50 %
  • Staatsbon op 5 jaar (4 juni 2011-2016, Code BE3871235623) : 3,25 %
  • Staatsbon op 8 jaar (4 juni 2011-2019, Code BE3871236639) : 3,75 %

Voor elke Staatsbon zal de uitgifteprijs op 23 mei 2011 vastgesteld worden. De inschrijvingsperiode loopt van 24 mei 2011 tot en met 1 juni 2011, met betaling op maandag 6 juni 2011.

U wilt beleggen? U heeft de keuze uit twee mogelijkheden :

Deze Staatsbons zijn vertegenwoordigd door gedematerialiseerde effecten of door op naam gestelde inschrijvingen. Coupures van minimum 200 EUR en veelvouden van 200 EUR. De inkomsten van deze leningen zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van momenteel 15%. Doorgaans is men van oordeel dat Staatsbons de beleggers geen debiteurenrisico doen lopen omdat de kans dat de Belgische staat de door hem aangegane schuld niet terugbetaalt, uiterst klein is.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds of via twitter

┬ęBankshopper.be