Cortalconsors verhoogt de rente van de Garantie 12 termijnrekening

In detail

  • De termijnrekening garantie 12 gaat van 1.00% naar 1,61%

Meer info

De website van Cortalconsors

Overzicht van de rentestanden van de termijnrekeningen

Cortalconsors valt onder het Frans depositogarantiefonds

Bron

Website Cortalconsors

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be