Coöperatieve “Limburg wind” stelt kapitaal open

Naar aanleiding van het nieuwe windpark Lommel Kristalpark, bestaande uit 5 windturbines, biedt Limburg wind cvba opnieuw aandelen aan. De aanbieding vindt enkel plaats in België. Aandelen worden aangeboden aan natuurlijke- of rechtspersonen aan hun nominale waarde, zijnde 125 euro per aandeel.

Een belegger kan maximaal op 24 aandelen intekenen, hetzij een maximumbedrag van 3.000 euro. Wie wil intekenen op aandelen van Limburg wind cvba kan zich inschrijven tot 12 september 2015.

Al voor het derde jaar op rij keert Limburg wind 5% dividend uit haar coöperanten voor hun investering in hernieuwbare energie. De eerste schijf van 190 euro aan dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing.