Coöperatieve “Limburg wind” stelt kapitaal open

In detail

De coöperatieve maatschappij Limburg wind gaat opnieuw op zoek naar extra geld om haar investeringen in nieuwe windmolens te kunnen bekostigen. Naar aanleiding van de nieuwe windparken in Halen-Diest en Maaseik, en de nieuw te bouwen windparken in Hasselt, Genk-Zuid en Beringen biedt Limburg wind cvba aandelen aan. De aanbieding vindt enkel plaats in België. Aandelen worden aangeboden aan natuurlijke- of rechtspersonen aan hun nominale waarde, zijnde 125 euro per aandeel. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, kan een belegger maximaal op 24 aandelen intekenen, hetzij een maximumbedrag van 3.000 euro. Wie wil intekenen op aandelen van Limburg wind cvba kan zich inschrijven tot 13 september 2013 via het intekenformulier op de website van Limburg wind.

De coöperatieve Limburg wind die investeert in vennootschappen actief in hernieuwbare energie en pas midden 2010 het levenslicht zag heeft voor 2011 een dividend uitgekeerd van 5 %, een procent meer dan voor 2010.

We herinneren er u aan dat dividenden van coöperatieve deelbewijzen in 2013 zijn vrijgesteld van belasting tot 190 EUR (180 EUR in 2012).