Coöperatieve Ecopower keert dividend uit van 2,00%

In Antwerpen ging de algemene vergadering van Ecopower door. Meer dan 200 coöperanten bespraken het afgelopen werkjaar en de toekomst voor Ecopower. De windprojecten die op stapel staan verbreden de coöperatie. Het eerste nieuwe windproject zijn vier turbines die eind 2014 zullen gebouwd zijn in Asse. Er werd veel duiding gevraagd over de pelletsfabriek die binnenkort zal opstarten. Vanuit de zaal werd meer publieke aandacht gevraagd voor de positieve sociale en milieubalans van de coöperatie.

Er is beslist dat de winst van bijna 1 miljoen euro, die gemaakt werd het afgelopen jaar 2013, uitgekeerd zal worden in de vorm van 2% dividend.

Er werden drie nieuwe controlerende vennoten aangesteld. De oudgedienden werden met applaus uitgewuifd. Volgend jaar zal er een statutenwijziging voorgelegd worden. Het is vooral een aanpassing van de tekst naar wat reëel gedaan wordt. En hier en daar wat opfrissen na 20 jaar.

Tot slot werd ook afgetoetst of de elektriciteitsprijs die Ecopower hanteert overeen blijft stemmen met wat de algemene vergadering wenst. En ook zo het werkingsterrein van Ecopower. Er zal nog ruimte zijn tijdens de coöperantenavonden in het najaar om hier verder op in te gaan.