Coöperatieve Alterfin reikt dividend uit van 3%

De Algemene Vergadering, gehouden op 29 maart 2014, heeft besloten een dividend van 3% uit te keren. Sinds 2008 reikt Alterfin een bruto dividend uit tussen 3 en 4%, een bevestiging van de stabiliteit van haar activiteiten.

De eerste schijf van 190 euro dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing. Een ander financieel voordeel is de belastingvermindering van 5% die kan oplopen tot 320 euro per jaar voor een investering van 6.437,50 euro. Om dit voordeel te genieten, dient u minimum 437,50 euro te investeren en de aandelen minstens 5 jaar bij te houden.

De aandelen van Alterfin brengen eveneens een opmerkelijk sociaal rendement op. In 2013 bereikten we meer dan 57.000 personen en hun families in ontwikkelingslanden. In totaal zijn dit 7.000 mensen meer dan in 2012. Alterfin bereikt vooral vrouwen (64%) en personen in landelijk gebied (64%).

In 2013 traden meer dan duizend nieuwe vennoten toe (+30%). Het kapitaal steeg met 9,2 miljoen euro (+37%), waardoor de coöperatieve Alterfin nog meer kan investeren in microkredietinstellingen en landbouwcoöperaties in het Zuiden. Alterfin financiert 116 organisaties in 27 landen.

Een voorbeeld van financiering, voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering, is AGPC (‘Association des Groupements de Producteurs de Café du Plateau des Bolovens’) uit Laos. Deze vereniging van 2.650 producentenfamilies van eerlijke koffie wordt sinds 2009 door Alterfin gefinancierd. Het laatst toegekende krediet van Alterfin aan AGPC bedroeg 1 miljoen dollar. Met deze som kan AGPC de leden in het begin van de oogst financieren. De landbouwers hoeven dus niet te wachten op de uitvoer van hun koffie om een inkomen te krijgen.