Coöperatieve vennootschap Argen-Co keert dividend van 3,95% uit

In detail

De algemene vergadering van Argen-Co keurde recent het dividendvoorstel goed. Het dividend bedraagt 3,95%. Vorig jaar bedroeg het dividend 4,20 %. Argen-Co is een coöperatieve vennootschap die in 2010 werd opgericht en erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie. Zij houdt een participatie van 15 % aan in de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep. De dividenden van de vennootschap zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 180 euro per jaar. De coöperatieve aandelen hebben een vaste nominale waarde van 500 euro per aandeel. Elke vennoot mag maximaal op 6 aandelen intekenen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de aandelen die een vennoot al bezit na de intekening op eerdere uitgiften. Naast financiële voordelen biedt Argen-Co een groot aantal andere voordelen aan haar vennoten. Momenteel is de uitgifte van aandelen geschorst en kan er dus niet op nieuwe aandelen worden ingetekend.