Consumentenkrediet goedkoper voor hoge kredietbedragen

In detail 

De wet op het consumentenkrediet bepaalt dat om de zes maanden, op het einde van de maanden maart en september, moet worden nagegaan of een wijziging van de referentie-indexen aanleiding geeft tot een aanpassing van de overeenkomstige jaarlijkse kostenpercentages van het consumentenkrediet (JKP). Als gevolg van de sterke daling van de referentie-index voor consumentenkredieten hoger dan 5.000 euro, uitgezonderd kredietopeningen, dalen de wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP’s) voor deze kredieten met 1%. De referentie-indexen voor de overige kredietvormen wijzigden niet voldoende om de bijhorende maximale JKP’s eveneens aan te passen. De nieuwe maximale JKP’s die van toepassing zijn vanaf 1 juni 2010, worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in april 2010.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be