Consumenten hebben opnieuw meer vertrouwen in hun bank

Terwijl in 2009 47% van de consumenten aangaf vertrouwen te hebben in de financiële sector, bedraagt dat percentage in 2014 51%. Daarmee bevinden de banken zich op hetzelfde niveau als de media. De technologie- en de automobielsector voeren dit jaar, net zoals 5 jaar geleden, de lijst met meest vertrouwenswekkende sectoren aan. Respectievelijk 79% en 70% van de burgers schenkt zijn vertrouwen aan deze sectoren. Dat blijkt uit de Edelman Trust Barometer die gisteren werd voorgesteld.

Europeanen hebben een stuk minder vertrouwen in de financiële sector dan inwoners van andere continenten. Vooral in Aziatische landen hebben burgers veel vertrouwen in hun bank. In China is dat 76%, in Indonesië 74% en in India 70%. In Spanje daalt dat percentage tot 24%. Ierland en Duitsland voeren de bodem van de lijst aan met een vertrouwenspercentage van amper 23%.

Duitse burgers stellen zich heel streng op ten opzichte van de financiële sector. Wanneer wordt gepeild naar de regulering van de sector, geeft 53% van alle deelnemers aan dat er onvoldoende regulering is. In Duitsland loopt dat op tot 66%. Ook bij de vraag of de financiële sector een actievere rol moet spelen in het brede debat over de toekomst van het banksysteem in eigen land is slechts 47% van de Duitse burgers akkoord. Op mondiaal niveau wenst 71% van de burgers dat de banken hier een grotere rol toebedeeld krijgen.

De Edelman Trust Barometer wordt uitgevoerd in 27 landen wereldwijd. België wordt daarbij niet aangedaan, wel enkele van onze buurlanden zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Meer informatie over de Edelman Trust Barometer vindt u hier.