Communicatie met betrekking tot Optima Bank

Conform de bankwet, heeft de Nationale Bank van België op 9 juni 2016 het Garantiefonds officieel gemeld dat Optima Bank NV niet in staat blijkt te zijn de deposito’s terug te betalen en daartoe ook op afzienbare termijn niet in staat lijkt te zijn.

Te rekenen vanaf 9 juni 2016 is het Garantiefonds belast met de terugbetaling van de beschermde tegoeden van de klanten van Optima Bank NV. Het Garantiefonds zal zo snel mogelijk terugbetalen en dit binnen een termijn van maximum 20 werkdagen.

Praktische modaliteiten

De bedragen waarop u recht heeft, zullen uitsluitend via overschrijving op een bankrekening worden terugbetaald. Via het portaal www.myminfin.be dient u een geldig bankrekeningnummer van een andere bank in te geven. Het Garantiefonds zal dan op dit rekeningnummer terugbetalen. De verschillende te volgen stappen staan nader toegelicht in dit document.

Als u niet over een rekeningnummer bij een andere bank beschikt, moet u verplicht en zo snel mogelijk een rekening openen en dit nieuwe rekeningnummer doorgeven. Als u geen toegang tot het portaal My Minfin heeft, kunt u uw rekeningnummer doorgeven via dit papieren formulier dat beschikbaar is in Word of pdf.

U moet ook een kopie recto verso van uw identiteitskaart bij dit formulier voegen. Op eenvoudig verzoek via e-mail, brief of telefoon, kan het papieren formulier ook opgestuurd worden. U mag dit formulier terugsturen via e-mail of brief.