Commotie rond spaarfranchise

In detail

In de krant de Tijd geeft de heer Vermaerke, bestuuder van Febelfin, aan dat de meeste Belgische banken voorstander zijn van een franchise in het deposito-garantie systeem. Dat zou betekenen dat de garantie slechts geldt boven een bepaald bedrag. Bij deze opperen de traditionele banken er dus voor om een lagere garantie te voorzien voor prijsbrekers op de spaarmarkt. " Wie een hogere rente wil, moet dan maar vrede nemen met een garantie van 90% van het spaargeld" aldus Paul D'Haeyer, topman van Centea vandaag in de Tijd. ‘De banksector wil de spaarder enkel responsabiliseren voor het feit dat de ene bank meer risico loopt op een failissement dan de andere' aldus Febelfin nog in de Tijd.

Reacties

De reacties blijven niet uit. Deutsche Bank België Nv. vraagt in een persbericht aan de Eerste Minister om tussen te komen in het debat over de spaarfranchise. Deutsche Bank, die in ons land de 6de grootste bank is gemeten naar spaarinlagen, zal de Regering vragen of zij het eens is met de provocerende uitspraken van Febelfin en hogere kaderleden van bepaalde door belastingsgeld geredde banken. Deze beweren in een interview in de krant De Tijd vandaag dat een hogere spaarrente die door prijsbrekers wordt aangeboden gelijk staat met een hoger risico, en dat het niet meer dan logisch zou zijn dat bij deze banken de spaarders niet meer voor de 100% zouden kunnen genieten van de depositogarantie tot 100.000 EUR.
Deutsche Bank vindt de houding van de traditionele grootbanken schandalig omdat deze, nadat ze gered moesten worden met geld van de belastingbetaler, deze nu blijkbaar een strategie van angst willen voeren. De bank wijst erop dat de sectororganisatie eens te meer de belangen van de spaarders opzij schuift en in dit geval zelfs de bescherming van de spaarders misbruikt ten voordele van de traditionele banken. Deutsche Bank wijst er verder op dat de lagere spaarrentes van de traditionele grootbanken niet hebben verhinderd dat deze banken moesten worden gered van een dreigend faillissement terwijl de drie banken met de beste kredietwaardigheid die in ons land actief zijn op de spaarmarkt, net zogenaamde’prijsbekers’ zijn.
Deutsche Bank benadrukt dat op het moment dat de vier grote banken in België op de rand van het failliet balanceerden, Deutsche Bank de regeringsinitiatieven voor de redding van deze banken constant en onvoorwaardelijk heeft ondersteund en tegelijkertijd haar personeel een ‘zero tolerance’ oplegde betreffende misbruik van paniek. Wel in tegendeel, het personeel van Deutsche Bank heeft tijdens deze hele periode enorm veel tijd en energie gestoken in het geruststellen van spaarders die uit angst hun bank wilden verlaten net door erop te wijzen dat spaargeld geniet van een gelijke bescherming bij alle Belgische banken. De medewerkers van de bank doen dit trouwens ook nog vandaag. Deutsche Bank vindt de uitspraken van de traditionele banken dan ook weerzinwekkend en zou dan ook verrast zijn indien de Belgische regering de door haar geredde banken niet tot de orde zou roepen.

Ons standpunt

Indien een consument  zijn geld plaatst bij een bank die een spaarrente aanbiedt die buiten alle concurrentie is, moet de consument zich natuurlijk de vraag stellen hoe het komt dat deze bank deze rente kan aanbieden. Maar het is niet de taak van de consument om de volledige boekhouding van zijn bank te gaan analyseren. De consument kan immers nooit alles over een welbepaalde bank te weten komen, zelf als is hij grondig ingelicht. Indien een bank er voor kiest om met het spaargeld hogere risico's te nemen, en aldus een hogere rente te kunnen aanbieden, dat is dit de keuze en de verantwoordelijkheid van de bank en niet van de consument. Dus  de gehele verantwoordelijkheid bij de klant leggen en hiervoor een lagere bescherming bieden is gewoon schandalig.

© copyright 2009 Bankshopper.be