ColibriCard van start in Europa

In detail

De ColibriCard kan eenvoudig online aangevraagd worden. Om de kaart te gebruiken dient de consument de kaart op voorhand op te laden. Hij kan de kaart dan naar believen gebruiken maar kan niet onder het beschikbare saldo gaan en er is geen krediet toegewezen. Door de samenwerking met MasterCard kan de kaart wereldwijd gebruikt worden om online te betalen, te shoppen of op restaurant te gaan. De ColibriCard is dus een voorafbetaalde debitkaart met de functionaliteiten van een kredietkaart. Door het toevoegen van extra functionaliteiten wordt het gebruik van de ColibriCard krachtiger dan dat van traditionele kaarten. De consument kan, naast zijn eigen ColibriCard, een extra companion kaart aanvragen voor een ander gezinslid. Men kan dan geld uitwisselen tussen de verschillende kaarten.

Geschikt voor particulieren en bedrijven

Voor bedrijven waar de policy geldt dat er geen kredietkaarten mogen gebruikt worden die gelinkt zijn met de bedrijfsrekening is de ColibriCard een perfect alternatief. Het bedrijf behoudt de controle over de uitgaven en zorgt voor administratieve verlichting bij de werknemers. De ColibriCard is door zijn professionele functionaliteiten vanaf het begin afgestemd om mee te draaien in het bedrijfsleven. Dat de ColibriCard eerst in België gelanceerd wordt is niet enkel omdat beide ondernemers gelinkt zijn met het land, maar ook omdat België binnen Europa een belangrijke centrale rol speelt. Door het kritische karakter en het veelvoud aan talen is de Belgische markt een ideaal afzetgebied voor de nieuwe voorafbetaalde debetkaart. Vertrekken van daaruit naar andere landen is dan ook een groot voordeel. Het in de markt zetten van deze voorafbetaalde kredietkaart is het werk van Sven Bally en Bruno Ernould. Beiden zijn ondernemers met jarenlange ervaring in financiële en mobiele sector. Binnenkort zal er ook een toegevoegd product gecommercialiseerd worden, een gift card, die je toelaat om aan je vrienden of familie een opgeladen MasterCard cadeau geven met een specifiek bedrag. Zo kan de ontvanger van de “geschenkkaart” aankopen doen waar hij zelf wenst. Meer inlichtingen over deze nieuwe kaart en een overzicht van de kosten verbonden aan deze kaart kan u vinden op de website van de ColibriCard.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be