Ckv verhoogt getrouwheidspremie van de spaarrekening

In detail

De basisrentevoet van de Ckv spaarrekening blijft ongewijzigd op 1,60%. De getrouwheidspremie stijgt van 0.40% naar 1.20%. De getrouwheidspremie is pas verworven voor bedragen die langer dan twaalf maanden onafgebroken op de rekening blijven. Een fiscale vrijstelling van 1.770 Euro geldt voor rekeningen waarvan de titularis een natuurlijk persoon is. De uitkering van de rentevergoeding gebeurt op 31 december voor de lopende spaarrekeningen. Tussentijdse afsluitingen van spaarrekeningen zijn onmogelijk.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

©Bankshopper.be