Citibank verhoogt de basisrente van de Citigold spaarrekening

In detail

De basisrentevoet van de Citigold spaarrekening stijgt van 1.80% naar 2.00%. De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0.50%.De citigold spaarrekening is uitsluitend gereserveerd voor Citigold klanten. De Citigolddiensten zijn toegankelijk van zodra het totaal van uw vermogen bij Citibank 75000 euro bedraagt.

Meer info

De website van Citibank

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Citibank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Citibank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be