Citibank doet klanten voorstel voor Lehman-producten

In detail 

Daarmee is België het eerste land waar Citibank van het Amerikaanse hoofdkantoor toestemming krijgt om een schikking te treffen. De klanten zijn niet verplicht om in te gaan op het voorstel en kunnen de uitkomst van het juridisch geding afwachten, maar het is niet zeker wat hen dan zou toegekend worden. De betrokken klanten hebben volgens het parket samen € 131 miljoen verloren aan Lehman-producten die ze bij Citibank hebben gekocht. De bank zou de Lehman-producten verkeerdelijk als absoluut veilig hebben voorgesteld. Het proces ging begin december vorig jaar van start.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be