CFE geeft nieuwe obligatie uit

In detail

De raad van bestuur van CFE heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van obligaties in het kader van een obligatielening, ter waarde van een verwacht minimum bedrag van 75.000.000 euro en maximum 100.000.000 euro. De obligaties, met een nominale waarde van 1.000 euro, zijn terugbetaalbaar overeenkomstig de voorwaarden beschreven in het prospectus dat de volledige operatie beschrijft, tegen 100% van de nominale waarde op 21 juni 2018, en zullen een intrest opleveren van 4,75%, jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn. Het bruto actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 4,388%.

De inschrijvingsperiode loopt van 1 juni 2012 om 9.00 uur tot 15 juni 2012 om 16.00u (behoudens vervroegde afsluiting). Fortis Bank NV, ING Belgium NV en KBC Bank NV zullen optreden als joint lead managers en joint bookrunners.

Met deze operatie beoogt CFE een herfinanciering, die tevens zal leiden tot een diversificatie van haar geldbronnen en tot een verlenging van de maturiteit. De gelden die deze operatie zal opleveren zullen worden aangewend tot de ontwikkeling van de polen PPP, Multitechnieken en Rail Wegeninfra, alsook ter financiering van grondaankopen.

CFE is een multidisciplinaire aannemingsgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext Brussels, waarvan VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als aannemer situeert CFE zich op de voorgrond in België en is het bedrijf ook zeer actief in Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Centraal-Europa, het Midden – Oosten en Afrika. CFE bezit 50% van het kapitaal van DEME, een van de grootste baggermaatschappijen op wereldvlak.