Cera geeft vanaf 1 juni 2015 opnieuw E-aandelen uit

Cera CVBA, een coöperatie met circa 400.000 vennoten, geeft vanaf 1 juni 2015 opnieuw E-aandelen uit. Zowel nieuwe als bestaande vennoten kunnen intekenen, ongeacht het aantal Cera-aandelen dat ze al hebben.

Bij de vorige emissie, die afsloot op 28 april 2015, tekenden meer dan 32.000 personen in op een pakket E-aandelen. Cera wil op dit elan verder gaan en met deze nieuwe emissie haar vennotenbasis nog meer versterken, verbreden en verjongen. Dat is belangrijk voor de dynamiek van Cera en voor de efficiënte werking van haar inspraakstructuren.

Intekenen gebeurt met een pakket van 25 E-aandelen, met een nominale waarde van 50 euro per aandeel. Een intekening staat dus voor een nominale waarde van 1.250 euro.

De inschrijvingsperiode loopt tot en met 25 mei 2016 maar kan vervroegd afgesloten worden. Er zijn geen instapkosten voor deze emissie. Intekenen gebeurt in de bankkantoren van KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque.Na afsluiting van de uitgifte zal Cera het resultaat ervan bekend maken op haar website.

Het financiële rendement op E-aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Het dividend kan niet hoger zijn dan het maximumpercentage vastgesteld in de erkenningsvoorwaarden voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Dit maximum bedraagt momenteel 6 %. Op haar Algemene Vergadering van 6 juni e.k. stelt Cera voor het boekjaar 2014 een dividend voor van 2,5 %, net zoals voor boekjaar 2013.

Bij uittreding heeft de vennoot recht op terugbetaling van het nominale kapitaal van 50 euro per aandeel. Uittreden kan enkel gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar, maar in een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire zaakvoerder de uittredingsverzoeken opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. E-aandelen zijn niet gewaarborgd door een wettelijke garantieregeling. Er zijn geen uitstapkosten bij uittreding.

Inschrijven op E-aandelen moet gebaseerd zijn op de studie van het volledige prospectus. De modaliteiten van deze uitgifte, inclusief de risicofactoren verbonden aan het investeren in aandelen, zijn hierin opgenomen. Het prospectus is beschikbaar op www.cera.be en kan aangevraagd worden op de zetel van Cera en in de bankkantoren van KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque.

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder: “Cera is maar zo sterk als haar achterban. Samen met onze circa 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de kracht van de coöperatie creëren we economische en maatschappelijke meerwaarde. Niet alleen zorgen we voor sterke fundamenten van de KBC-groep, maar we realiseren ook maatschappelijke impact en bieden unieke kortingen op producten en diensten aan onze vennoten. Met deze uitgifte bewijst Cera dat we klaar zijn voor de toekomst, voor, door en met onze vennoten.”