Centea : wijziging rente spaarrekeningen

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Centea de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 16 april 2012. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Gewone spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,75% (voorheen 1,00%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,25%

Plus spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,75% (voorheen 1,00%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,70% ( voorheen 0,60%)

Vip spaarrekening

  • De basisrente wordt 1,25% (voorheen 1,40%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,40%