Cbfa waarschuwt voor Business Coordination Service

In detail 

Business Coordination Service – Trading BVBA (afgekort B.C.S.-Trading), met als zaakvoerder de heer Pierre Van der Vennet, beschikt niet over de vereiste vergunning om in of vanuit België beleggingsdiensten aan te bieden. De Commissie raadt het publiek af om in te gaan op beleggingsvoorstellen namens Business Coordination Service – Trading BVBA en om geld te storten op een opgegeven rekeningnummer. Personen die meer in het algemeen wensen na te gaan of de verrichtingen die hun worden voorgesteld regelmatig zijn, kunnen hierover meer informatie vinden op de website van de Commissie.

Bron

Persbericht Cbfa

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be