CBC Bank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt CBC bank de rente van haar spaarrekeningen. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Klassieke spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,15% (voorheen 0,25%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,15%)

Doelspaarrekening

  • De basisrente wordt 0,15% (voorheen 0,25%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,15%)

Online spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,40%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,20%)

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest