Cava spaaractie bij Record Bank

1. Wie kan deelnemen?

Alle particuliere klanten (inclusief zelfstandigen en gezinnen) met een of meerdere spaarrekeningen, termijnplaatsingen en/of kasbons, die in aanmerking komen voor de actie, bij Record Bank.

2. Welke producten komen in aanmerking?

 •  Gold-spaarrekening
 •  MAX-spaarrekening
 •  Klassieke spaarrekening
 •  Beleggersrekening
 •  Termijnplaatsing
 •  Kasbon

 3. Hoe wordt de aangroei van het spaargeld bepaald?

In functie van de nettoaangroei per wettelijk adres op bovenvermelde producten van 17.05.2010 tot en met 30.09.2010 wordt er cava toegekend. Voorwaarde: de behaalde nettoaangroei moet minstens tot 15 december 2010 ononderbroken bij Record Bank blijven staan. De verrichtingsdatum bepaalt of een transactie al dan niet meetelt voor de spaaractie. Bij kasbons wordt er rekening gehouden met de ingangsdatum.

Onder nettoaangroei wordt verstaan de som van:

 • Alle creditverrichtingen op deelnemende spaar en- termijnrekeningen van 17.05.2010 tot en met 30.09.2010 verminderd met de debetverrichtingen in dezelfde periode.
 • Alle intekeningen op kasbons met ingangsdatum 17.05.2010 tot en met 30.09.2010 verminderd met de vervallen kasbons in dezelfde periode.

Correcties op nettoaangroei:

 • Debetverrichtingen op deelnemende spaarrekeningen, binnen tot 15 december 2010, worden afgetrokken van de nettoaangroei.

De voorwaarden bepaald in het klantenreglement van alle deelnemende producten blijven onverminderd van kracht.

4. Hoe worden de flessen cava toegekend?

De nettoaangroei op de deelnemende producten per wettelijk adres, zoals beschreven in punt 3, bepaalt het aantal flessen cava waarop een wettelijk adres recht heeft:

 • per 4.000 euro nettoaangroei per wettelijk adres wordt 1 fles cava van 75 cl toegekend (met een maximum van 12 flessen per adres). 
 • Na het bereiken van het maximum aantal flessen van 75 cl wordt daarbovenop per storting van 10.000 euro nettoaangroei per wettelijk adres, 1 magnumfles cava toegekend (met een maximum van 6 magnumflessen per wettelijk adres). Er worden geen uitzonderingen toegestaan.
 • Per groep van deelnemende producten per wettelijk adres kunnen maximaal 12 flessen cava van 75cl en 6 magnumflessen cava worden verkregen. 

5. Wanneer wordt de cava verdeeld?

 • Uiterlijk midden december 2010 wordt de cava geleverd in de agentschappen. De rechthebbenden worden per brief op de hoogte gebracht waarin ze zullen worden uitgenodigd om hun cava te komen afhalen in hun agentschap binnen de 3 maanden na verzending van de brief. Als de cava vóór die datum niet wordt afgehaald, kan er geen aanspraak meer op gemaakt worden. 6.
 • Er werd gekozen voor Cava “Anyal Selección Brut” in 75cl of in magnumflessen. De bank behoudt zich het recht voor om de geselecteerde cavasoort te wijzigen indien de voorraad bij de leverancier onvoldoende groot blijkt te zijn of bij ieder ander voorval buiten haar wil. 

? Lees hier het volledige actiereglement  

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be