Burn-out nu ook verzekerd bij Baloise

Baloise Insurance biedt voortaan via haar nieuwe polis “gewaarborgd inkomen” een jaar lang financiële tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid waarbij een burn-out aan de oorsprong ligt. Daarmee speelt de verzekeraar in op een maatschappelijk fenomeen waarbij psychische aandoeningen steeds vaker aan de basis liggen van arbeidsongeschiktheid. In vijf jaar tijd is het aantal arbeidsongeschikten met meer dan 22 procent gestegen. Vooral psychische aandoeningen, met een belangrijk aandeel voor de burn-out zijn verantwoordelijk voor dit cijfer: een stijging van meer dan 25% bij de werknemers en meer dan 18% bij de zelfstandigen.

Wanneer je te kampen krijgt met een burn-out en je meer dan één maand niet kan gaan werken, val je normaal gezien terug op een tegemoetkoming van het ziekenfonds. Wie in een burn-out terechtkomt, is gemiddeld 189 dagen werkonbekwaam blijkt uit onderzoek. Hierdoor krijgen patiënten met een burn-out vaak te maken met financiële problemen.

Ook wetgever speelt in op deze belangrijke maatschappelijke trend

Sinds 1 september wordt burn-out wettelijk erkend: ondernemingen moeten maatregelen nemen om hun werknemers zo goed mogelijk te beschermen tegen burn-out. Werkgevers moeten voor 28 februari 2015 hun arbeidsreglement aanpassen aan deze nieuwe regelgeving. Daarmee speelt de wetgever in op een belangrijke maatschappelijke trend. Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat er een stijging is van 264.668 arbeidsongeschikten naar 320.820 in de afgelopen vijf jaar. Psychische aandoeningen zijn in 1 op 3 gevallen hier de oorzaak van, zowel bij zelfstandigen als bij werknemers.

Financiële ondersteuning bij burn-out

Baloise Insurance speelt in op deze gewijzigde maatschappelijke context en wil haar klanten beschermen tegen de mogelijke financiële gevolgen die bij een burn-out komen kijken. Baloise Insurance verzekert deze vanaf nu ook in haar nieuwe polis gewaarborgd inkomen. Burn-out patiënten kunnen hierdoor een jaar lang terugvallen op een tegemoetkoming van Baloise Insurance waardoor ze niet in financiële problemen terechtkomen.

“Burn-out en andere energiestoornissen komen steeds vaker voor. Het kan niet dat mensen in financiële problemen terechtkomen omdat ze tijd nodig hebben om hiervan te herstellen. Wij komen hen daarom tegemoet door ze een jaar lang financieel te ondersteunen”, zegt Jan Scheepers, Commercieel Directeur Levensverzekeringen bij Baloise Insurance.