Brandverzekering beschermt kotstudent

In detail

De meeste brandverzekeringen bevatten immers een extra waarborg voor de schade die een kotstudent kan veroorzaken. En wie thuis tegen diefstal verzekerd is, is dat doorgaans ook op kot.

9 op 10 kotstudenten verzekerd tegen brand. Naar schatting 90 à 95% van de Belgische gezinnen heeft een brandverzekering. Nagenoeg hetzelfde geldt dus ook voor de kotstudenten. Gemiddeld keert de brandverzekeraar 3.307 euro per schadegeval uit en dat bedrag stijgt sinds 2005 met 5 tot 6% per jaar. Een brandverzekering is dus niet alleen een must voor de gezinswoning, maar ook voor de kotstudent. Elke huurder, of het nu om een gewone huurder of een kotstudent gaat, is aansprakelijk voor de schade die hij zou kunnen aanrichten aan derden en aan het gebouw waarin hij huurt. En dit voor brandschade, waterschade, ontploffing,… Als het niet met overmacht te maken heeft, is het voor rekening van de huurder/kotstudent. Niet alleen bevatten de meeste brandverzekeringen een extra waarborg die de aansprakelijkheid ten aanzien van derden en de huurdersaansprakelijkheid van de kotstudent dekt, maar vaak zijn ook de persoonlijke spullen van de kotstudent beschermd. Wie er zich van wil vergewissen dat dat ook voor hem het geval is, neemt best contact op met de verzekeraar of tussenpersoon.

Uit huis studeren? Beter goed verzekerd

Wie schade toebrengt aan anderen, is daarvoor burgerlijk aansprakelijk. Daardoor kan een kleine nalatigheid al snel ernstige financiële gevolgen met zich meebrengen. De familiale verzekering, die deze burgerlijke aansprakelijkheid dekt, beschermt niet alleen de inwonende kinderen, maar ook de studenten die omwille van hun studie hun hoofdverblijfplaats elders hebben.

Meer info

De website van Assuralia

Bron

Persbericht Assuralia

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be