bpost bank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Als gevolg van de daling van de rentevoeten op de financiële markten, past bpost bank vanaf 31 maart de rentevoeten op sommige spaarrekeningen aan. De rentevoeten van de Ritmo Spaarrekening (0,30% basisrente en 1,50% getrouwheidspremie) blijven behouden.

Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0.10% (voorheen 0.20%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Online Spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0.10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,50%)

Getrouwheidsspaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,05%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,65% (voorheen 0,85%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest