bpost bank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt bpost bank de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 16 december 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0.05% (voorheen 0.10%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Online Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0.05% (voorheen 0.10%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Getrouwheidsspaarrekening

  • De basisrente wordt 0.05% (voorheen 0.10%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,35%)

Ritmo Spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,30%
  • De getrouwheidspremie wordt 1,05% (voorheen 1,30%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in Belgiƫ, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Vanaf 16 december 2015 verhoogt bpost bank het rendement op haar beleggingen op langere termijn. De Kasbons op 5 en 7 jaar bieden respectievelijk een rendement van 0,60% en 0,90%.

Daarnaast heeft bpost bank sinds 1 december de commercialisering van de Volksleningen opgeschort.