bpost bank lanceert twee nieuwe volksleningen

Sinds begin april biedt bpost bank twee nieuwe bpost bank-Volksleningen aan zijn cliënten aan. Met de volkslening wil de Belgische regering beroep doen op het spaarwezen om geld te investeren in een project met een sociaal-economisch of maatschappelijk verantwoord doel.

De volkslening wordt door bpost bank op de markt gebracht onder de vorm van een doorlopende uitgifte van een kasbon met jaarlijkse rente-uitkering of kapitalisatie van rente. De looptijden zijn 6 en 10 jaar. Spaarders kunnen intekenen vanaf 200 euro. Per looptijd wordt een andere brutorente aangeboden, een TAK 21 variant wordt niet aangeboden.

Rentepercentage

  • 6 jaar – 1,65%
  • 10 jaar – 2,40%

De bpost bank -Volkslening geniet van een fiscaal gunstregime. Er is een verlaagde roerende voorheffing van toepassing op de rente van dit product, nl. 15 % in plaats van 25 %. 

Vergelijk alle volksleningen of vergelijk ze met kasbons en termijnrekeningen.