Bouwen en verbouwen in 2009/2010: wat zijn de belangrijkste trends?

In detail

  • Het merendeel van de Belgen koos in 2009 voor een variabele rentevoet voor hun hypothecaire lening. Bij BNP Paribas Fortis waren de kredieten met variabele rentevoet in 2009 goed voor 56% van de productie. In 2008 bedroeg dat aandeel slechts 6% ten voordele van de kredieten met vaste rentevoet.
  • De voorkeur voor de variabele rente is uiteraard ingegeven door de historisch lage rentevoeten die de Europese Centrale Bank blijft hanteren in haar strijd tegen de financiële en de economische crisis. Goedkoper lenen zorgt voor extra zuurstof in de economie. Het aandeel van leningen voor verbouwingen steeg bij marktleider BNP Paribas Fortis van 23% naar 30%. In december 2009 waren ‘ecowerken' al goed voor een kwart van alle leningen op afbetaling. 60% van die ‘ecoleningen' was bestemd voor de aankoop van zonnepanelen.
  • Over heel 2009 noteerde Bnp Paribas Fortis 16% meer hypothecaire kredieten.
  • Het gemiddeld ontleend bedrag daalde van 102.000 EUR in 2008 naar 91.000 EUR vorig jaar. Belangrijkste oorzaak: nieuwbouw verliest terrein ten voordele van vernieuwbouw dat uiteraard minder grote kapitalen vergt. Het gedeelte dat geleend wordt, stijgt evenwel. Werd vroeger gemiddeld 85% van de aankoopprijs geleend, dan was dat in 2009 al opgelopen tot 90%.
  • De gemiddelde looptijd daalt: van 254 maanden in 2007 tot 247 maanden.
  • Hypothecaire kredieten blijken weer vooral een zaak van 30-ers. Het aandeel van jonge ontleners in de leeftijdsgroep van -25 jaar daalde van 9% in 2007 tot 6,5% in 2009. Jonge mensen houden de boot blijkbaar wat meer af uit vrees voor jobverlies door de economische crisis. Bovendien hopen ze op een verdere daling van de vastgoedprijzen. In 2008 was 38% van de kredietnemers nog ouder dan 40. In 2009 was dit aandeel teruggezakt tot 31%. Blijkbaar geeft deze leeftijdsgroep omwille van de crisis de voorkeur aan sparen boven bijvoorbeeld een tweede woning.
  • BNP Paribas Fortis stelde geen hogere vastgoedprijzen te verwachten en op korte termijn evenmin een sterke opwaartse trend in de rente-ontwikkeling. 2010 zou een goed jaar voor kandidaat-bouwers en -verbouwers moeten zijn, temeer omdat de meeste economische indicatoren wijzen op een – weliswaar traag – herstel.

Belangrijke informatie

Het bouwregister heeft een checklist opgesteld met allerlei handige tips indien je wilt bouwen of verbouwen.

Vergelijk hier op onze website de groene lening.

© copyright 2009 Bankshopper.be