Bolero lanceert nieuw offensief op effectenrekeningen

Als een klant van KBC Bank of CBC Banque (natuurlijke of rechtspersoon) vanaf 1 september 2014 tot en met 20 oktober 2014 een gratis Bolero-rekening opent in zijn KBC- of CBC-bankkantoor en tijdens deze periode een aanvraag indient om effecten te transfereren naar zijn Bolero-rekening, dan biedt KBC Securities Bolero de klant een vergoeding in cash aan ten belope van 2% van de tegenwaarde van de getransfereerde effecten. Dit percentage wordt enkel toegepast tot de eerste € 10 000 aan getransfereerde effecten. De klant kan dus maximaal € 200 cash ontvangen. Brengt de klant effecten over met een tegenwaarde van € 5 000 bijvoorbeeld, dan ontvangt de klant 2% op dit bedrag, dus € 100. Brengt de klant effecten over met een tegenwaarde van € 20 000, dan krijgt hij enkel 2 % op de eerste schijf van € 10 000 en dus € 200. Het aldus berekende bedrag wordt gestort op de Bolero-rekening van de klant.

Deze actie is cumuleerbaar met een terugbetaling door KBC Securities Bolero van de transferkosten die andere financiële instellingen aanrekenen voor het transfereren van effecten. Deze terugbetaling bedraagt € 20 cash per getransfereerde lijn met een minimum tegenwaarde van € 500 (begrensd tot 20 lijnen en dus een maximum van € 400). Deze transferkosten worden terugbetaald op de Bolerorekening zodra KBC Securities Bolero een bewijs van de aanrekening van die kosten van de klant ontvangen heeft per e-mail via clientenservice@kbcsecurities.be. Ook hier dient de klant er rekening mee te houden dat KBC Securities Bolero het bedrag stort op de Bolero-rekening en niet op een andere rekening. 

Lees hier de volledige actievoorwaarden.