BNPP Fortis : Verhoogde rentevoet voor Free Invest Plan

In detail

Op 01/01/2011 verhoogt de gegarandeerde rentevoet voor nieuwe nettopremies in Free Invest Plan van 2,25% naar 2,75%. Deze rentevoet is van toepassing op alle nieuw gestorte nettopremies (premie zonder taks en instapkosten) vanaf 1 januari 2011. Hij wordt gegarandeerd tot de vervaldag indien het een contract van bepaalde duur betreft of  tot het einde van de tariefgarantieperiode (= 8 jaar na storting van de eerste premie) indien het een levenslang contract betreft. De rentevoet van elke premie is de rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting van de premie. De nieuwe rentevoet geldt alleen voor nieuwe inlagen vanaf 1 januari 2011. Voor bestaandeinlagen blijft de gegarandeerde rentevoet gelden die in voege was op het moment van de storting en dat voor de periode vermeld in de contractuele documenten.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21 spaarverzekeringen.

©Bankshopper.be