BNPP Fortis Online Spaarrekening Premium : Speciaal aanbod in januari

In detail

Voor nieuwe stortingen tussen 2 januari en 31 januari 2011 (in verrichtingsdatum) en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen tijdens diezelfde periode, zal de getrouwheidspremie op de Online Spaarrekening Premium al na 11 maanden verworven voor zover deze sommen zolang ononderbroken op de rekening blijven staan. De getrouwheidspremie wordt samen met de basisrente aan het kapitaal op uw rekening toegevoegd met valutadatum 01/01/2012. In de huidige onzekere renteomgeving is deze spaarformule hierdoor een interessante opportuniteit voor klanten die hun spaargelden voor 11 maanden kunnen vastleggen maar die toch bij onvoorziene omstandigheden, de mogelijkheid willen behouden deze gelden te kunnen opvragen. De sommen op de Online Spaarrekening Premium blijven immers altijd beschikbaar. De minimum inlage om te genieten van dit voordelig tarief op deze internetspaarrekening is 12.500 EUR.

? Vraag hier de Online Spaarrekening Premium van BNP Paribas Fortis aan

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

©Bankshopper.be