BNPP Fortis geeft nieuwe obligaties uit in Noorse Kroon

Enkele kenmerken 

Fortis Bank NV, handelend onder de commerciële benaming van BNP Paribas Fortis, geeft nieuwe obligaties uit in Noorse Kroon (NOK) met een jaarlijkse coupon van 3,70% bruto gedurende 5 jaar. Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het bruto actuarieel rendement in NOK 3,287%. Deze lening is uitgegeven in NOK en is dus blootgesteld aan het wisselkoersrisico. Dit betekent dat op de vervaldag de belegger een bedrag in euro kan ontvangen dat lager of hoger is dan het oorspronkelijk in euro belegde bedrag.De inschrijvingsperiode loopt van 2 september (9u) tot en met 11 oktober 2010 (16u). Een vervroegde afsluiting is mogelijk bij overintekening of indien de marktvoorwaarden wijzigen, zoals bepaald in het Prospectus.

? Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be