BNPP Fortis Funding geeft nieuwe obligaties op 5 jaar uit in Turkse lira

Enkele kenmerken

  • Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding en gegarandeerd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u het geld aan de uitgever die zich engageert om terug te betalen op de vervaldag. In geval van faillissement of onvermogen tot betaling in hoofde van de uitgever en van de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het geïnvesteerde bedrag niet terug te krijgen op de vervaldag. 
  • Uitgifte in Turkse lira (TRY). 
  • Looptijd: 4 jaar 
  • Jaarlijkse coupon van 9,30% (bruto, in TRY).
  • Op basis van de uitgifteprijs van 101,625% bedraagt het rendement op jaarbasis in TRY 8,801% (bruto). 

Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en die voldoende kennis hebben om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risicofactoren te kunnen inschatten van een belegging in dit instrument, met name vertrouwd zijn met het wisselkoersrisico en met de interestvoeten. 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be