BNP Paribas Fortis verlaagt de spaarrente

BNP Paribas Fortis verlaagt de rente op de gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 24 april 2015. Hieronder vindt u de nieuwe rentevoeten.

BNP Paribas Fortis Online Spaarrekening Premium

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0.10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0.30% (voorheen 0.50%)

BNP Paribas Fortis Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0.10% (voorheen 0.20%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0.10%

BNP Paribas Fortis Woonsparen

  • De basisrente wordt 0.10% (voorheen 0.20%)
  • De getrouwheidspremie wordt 1.40% (voorheen 1.50%)

Hello4You Spaarrekening

  • De basisrente wordt 1.00% (voorheen 1.20%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0.30%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest