BNP Paribas Fortis verdeelt nieuwe obligatie in Noorse kroon

Het betreft een publiek aanbod van obligaties uitgedrukt in Noorse Kroon (NOK) met coupures van NOK 10.000, en met een looptijd van 6 jaar.

 • Type: Obligatie in vreemde munt
 • Emittent: BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant: BNP Paribas Fortis NV
 • Munt: Noorse kroon (NOK)
 • Looptijd: 6 Jaar
 • Isin-code: XS1293059835
 • Rentevoet (vast): 2,10% bruto in NOK
 • Actuarieel brutorendement: 1,768% in NOK
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing: 1,249% in NOK
 • Coupures: 10 000 NOK
 • Uitgifteprijs: 101,875 %
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag: 100% in NOK
 • Roerende voorheffing: momenteel 25%
 • Inschrijfperiode: t.e.m. 30-10-2015

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens de wetgeving onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van momenteel 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.