BNP Paribas Fortis verdeelt een nieuw beleggingsproduct

Deze obligatie is een schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot de jaarlijkse uitkering van een coupon en tot de terugbetaling van het belegde kapitaal in Nieuw-Zeelandse dollar (exclusief kosten) op de eindvervaldag. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag. De uitgifte gebeurt in Nieuw-Zeelandse dollars (NZD), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in NZD omgezet worden naar EUR. 

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emittent : BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV
 • Munt : Nieuw-Zeelandse dollars (NZD)
 • Looptijd : 4 Jaar
 • Isin-code : XS1221002436
 • Rentevoet (vast) : 4,30% bruto in NZD
 • Actuarieel brutorendement : 3,85% in NZD
 • Actuarieel nettorendement : 2,79% in NZD
 • Coupures : 2000 NZD
 • Uitgifteprijs : 101,625%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NZD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 08-06-2015

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens de wetgeving onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.