BNP PARIBAS FORTIS publiceert TAK 21 rendement voor 2012

In detail

Het globale brutorendement van Free Invest Plan voor nieuwe stortingen in 2012 bedraagt 3,25 %. Voor nieuwe premies, gestort in 2012, schommelde de gewaarborgde rentevoet van Free Invest Plan tussen 2,75 % en 1,50 %. Dankzij de winstdeling bedraagt het globale brutorendement voor 2012 op de reserve zoals deze bestond op 31/12/2011, 3,00 %. Premies gestort aan een hogere rentevoet dan dit globale rendement, genieten als bruto rendement hun gewaarborgde rentevoet. Meer zelfs, voor de nettostortingen die de klant heeft uitgevoerd in 2012 bedraagt het globale brutorendement 3,25 %. Zoals elk jaar worden deze globale en op jaarbasis berekende brutorendementen meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring van het winstdelingsplan door de algemene aandeelhoudersvergadering van AG Insurance.

Vergelijk hier op onze website tak 21.