BNP Paribas Fortis lanceert drie nieuwe beleggingen

Deze maand krijgt u bij BNP Paribas Fortis onder meer de kans om te investeren in een obligatie met een vaste coupon in Noorse Kronen. Het schuldbewijs heeft een looptijd van zes jaar en een jaarlijkse coupon van 1,90 procent bruto. Op basis van de uitgifteprijs van 101,875 procent en uitgaand van een terugbetaling tegen 100 procent (in NOK) op de eindvervaldag, bedraagt het actuarieel brutorendement  1,57 procent. Dat is een actuarieel nettorendement van 1,063 procent na aftrek van roerende voorheffing van 27 procent.  Op het einde van de rit krijgt u uw investering 100 procent terug.

Op de vervaldag, 14 november 2022, krijgt u uw investering volledig terugbetaald. In geval de emittent en/of de garant failliet gaan of dreigen te gaan, loopt u het risico om de bedragen waarop u recht hebt, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen op de eindvervaldag.

Geïnteresseerden hebben tot 31 oktober om op de obligaties in te tekenen. BNP Paribas Fortis kan de uitgifte vervroegd stopzetten als de vraag te groot is.

Samenvatting

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emittent :BNP Paribas Fortis Funding NOR
 • Garant : BNP Paribas Fortis
 • Munt : Noorse kroon (NOR)
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : XS1485720541
 • Rentevoet (vast) : 1,90 % bruto in NOR
 • Actuarieel brutorendement : 1,57 % in NOR
 • Actuarieel nettorendement : 1,063% in NOR
 • Coupures : 10.000 NOR
 • Uitgifteprijs : 101,875%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NOR
 • Roerende voorheffing : 27% volgens huidige fiscale wetgeving
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 31/10/2016

Gestructureerde obligaties 

Gestructureerde obligatie in Amerikaanse dollar 

Wie zijn geld liever elders in de wereld investeert, kan kiezen om een obligatie in dollars te kopen. Het betreft hier een gestructureerde obligatie, die wordt uitgegeven door BNP Paribas  Fortis Funding, met een looptijd van zes jaar.

Wie zo’n contract onderschrijft, krijgt de eerste jaren een jaarlijkse vaste coupon van 2,25 procent. De drie daaropvolgende jaren krijgt u jaarlijks een variabele rente. Die  variabele coupons zullen gelijk zijn aan het tweevoud van het positieve verschil tussen de rentevoeten USD CMS op tien jaar en de USD CMS op 2 jaar ,met een minimum van 0 procent en een maximum van 4,50 procent.

De marktleider laat wel weten dat de kans klein is dat u de maximumrente zal incasseren.  Dat betekent ook dat de kans dat de maximale coupon tot drie keer toe wordt uitgekeerd nagenoeg onbestaande is.  De uitgifteprijs is 102 procent van de nominale waarde. Op het einde van de rit (14 november 2022) krijgt u uw investering 100 procent terug, behalve in geval de emittent en/of de garant failliet gaan of dreigen te gaan.

Geïnteresseerden hebben tot 31 oktober om op de obligaties in te tekenen. BNP Paribas Fortis kan de uitgifte vervroegd stopzetten als de vraag te groot is.

 Samenvatting 

 • Type : Gestructureerde obligatie in vreemde munt
 • Emittent :BNP Paribas Fortis Funding 
 • Garant : BNP Paribas Fortis
 • Munt : Amerikaanse dollar (USD)
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : XS1485643370
 • Rentevoet (vast: eerste 3 jaar) : 2,25 % bruto in USD
 • Rentevoet (variabel: laatste 3 jaar): tussen 0 en 4,50 % 
 • Coupures : 2.000 USD
 • Uitgifteprijs : 102 %
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in USD 
 • Roerende voorheffing : 27% volgens huidige fiscale wetgeving
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 31/10/2016

Wisselkoersriscio's 

In de twee bovenstaande gevallen moet u wel rekening houden met de zogenaamde wisselkoersrisico’s. Door het verschil in rentevoet ten opzichte van de euro kunt u in sommige gevallen hogere rendementen genieten. Maar naast de kans op meer rendement, houdt een belegging in deviezen ook een risico in. De waarde van vreemde munten kan immers stijgen, maar ook dalen. Heel eenvoudig gesteld: als de vreemde munten die u hebt gekocht, in waarde stijgen, verdient u geld wanneer u ze weer omzet in euro’s. Wanneer de koers daalt tot onder die waaraan u hebt gekocht, boekt u verlies.

Gestructureerde (duurzame) obligatie in euro 

Wie liever geen wisselkoersrisico’s neemt kan kiezen voor een Europese gestructureerde obligatie met een looptijd van 10 jaar. Daarenboven wordt uw geld geïnvesteerd in Europese duurzame ondernemingen. Net zoals de bovenstaande obligaties krijgt u op de vervaldag u kapitaal volledig terugbetaald. Al krijgt u in dit geval geen vaste coupon. De terugbetalingspremie volgt namelijk de evolutie van de zogeheten de Solactive Sustainable Goals Europe MV-index. Dat bevat 30 aandelen van Europese bedrijven die door middel van hun producten, diensten en gedrag bijdragen aan het bereiken van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN . 

De marktleider laat weten dat een daling van de index op de eindvervaldag geen gevolgen heeft voor uw kapitaal. Daar staat wel tegenover dat de potentiële terugbetalingspremie beperkt is tot 75 procent van de stijging van de index op de eindvervaldag (16 november 2026). 

Geïnteresseerden hebben tot 31 oktober om op de obligaties in te tekenen. BNP Paribas Fortis kan de uitgifte vervroegd stopzetten als de vraag te groot is.

Samenvatting 

 • Type : Gestructureerde obligatie in eigen munt 
 • Emittent :BNP Paribas Fortis Funding 
 • Garant : BNP Paribas Fortis
 • Munt : Euro (EUR)
 • Looptijd : 10 Jaar
 • Isin-code : XS1485643537
 • Coupures : 1.000 EUR
 • Uitgifteprijs : 102 %
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in EUR
 • Roerende voorheffing : 27% volgens huidige fiscale wetgeving
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 31/10/2016